Epigenetika

95%-a a génállománynak programozható számodra

Az epigenetika az a tudományág, ami azzal foglalkozik, hogy az örökölt tulajdonságok érvényesülésére hogyan hatnak a környezeti hatások.

Ilyen környezeti hatás például a táplálkozás, a mozgás, a higiénia, az alvás, az élet során elkapott fertőzések, a pszichológiai hatások és számos egyéb környezeti és viselkedéses tényező.

Ezek a külső hatások a gének működését úgy befolyásolják, hogy a DNS nukleotid-sorrendjét nem változtatják meg, ám a DNS kémiai szerkezetét módosítják, például a kromoszómák hosszának változtatásával vagy egy gén működésének ki-be kapcsolásával.

Az epigenetika két területen vizsgálódik:

a környezeti hatások miképpen hatnak az egyénre, aki a hatásokat átéli (például az alultápláltság vagy az elhízás hogyan formálja az emésztésért felelős gének működését)
a szülőket ért környezeti hatások milyen változásokat okoznak a gyerekeikben (például a háborús területen kihordott terhesség hogyan befolyásolja a gyermek szorongásának szintjét)

Az epigenetika szó a görög epi- (= valami feletti, valamin túli) előtag és a genetika (azaz az öröklés tudománya) szó összekapcsolásából származik, utalva varra, hogy az epigenetikai változások nem az öröklődés útján, hanem azon felül érvényesülnek.

A Human Genome Project (HGP) elképesztő törekvés volt a teljes emberi genom feltérképezésére, és olyan intenzív erőfeszítés volt, hogy nemzetközi együttműködő kutatócsoportra volt szükség. Ennek a projektnek az egyik végső célja az volt, hogy megvilágítsa az emberi betegségeket, és megtalálja ezeket az egészségügyi problémákat okozó géneket. A HGP azonban több kérdést vetett fel, mint válaszolt rájuk. Egy dolgot megtudtunk, hogy a legtöbb betegség összetett betegség, vagyis több gén okozza a betegséget. Az elhízás egy ilyen példa a komplex betegségekre. Ez ellentétes a cisztás fibrózissal, amely egyetlen gén mutációja által okozott betegség.

A betegségek további bonyolítása érdekében figyelembe kell venni a gének és a környezet kölcsönhatásait. A gén-környezet kölcsönhatás olyan helyzet, amelyben a környezeti tényezők eltérő módon befolyásolják az egyéneket, azok genotípusától vagy genetikai információitól függően. A komplex betegségekben szerepet játszó gén-környezet kölcsönhatások lehetséges száma ijesztő, de a HGP megadta nekünk azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jobban megértsük ezeket az interakciókat. Bár a HGP végül nem adta meg a keresett válaszokat, mégis abba az irányba mutatott, amelyet el kellett vinnünk. Figyelembe kellett vennünk a környezeti tényezők emberi egészségre és betegségekre gyakorolt szerepét. Mert nemcsak a komplex betegségeket nem magyarázza meg teljesen a genetika, hanem e betegségek egy másik aspektusát is megmagyarázza a genetika: az egészségügyi különbségek az olyan betegségeken belül, mint az elhízás, a cukorbetegség, a rák stb.

A HGP megmutatta, hogy nem minden betegséget okoz mutációkat, és hogy a genetikai sokféleség nem magyarázza meg az egészségügyi eredmények közötti különbségeket. A környezet nagy szerepet játszik. Az Epigenome az a szoftver, amely szabályozza a génexpressziót, hogy az emberi testet alkotó különböző sejteket előállítsa. A gén-környezet kölcsönhatások kezdik megválaszolni, hogy a genetika önmagában miért nem tudja megmagyarázni a különböző egészségügyi eredményeket, figyelembe véve, hogy a környezet eltérő hatással lehet genetikai adatainkra.

A genetikai hátterünknek azonban van egy másik dimenziója is, amely jobban megválaszolhatja, miért nem lehet a géneket gyakran közvetlenül egy betegséghez rendelni. Képzeljük el, hogy a mi genomunk a számítógép hardvere, amely tartalmazza az összes szükséges információt a sejtek létrehozásához. Valamit azonban be kell állítani a genomban, hogy differenciáltan kifejezze a géneket, hogy a bőr- és a szívsejtek ugyanabból a DNS -ből készüljenek. A bőr- és szívsejtek azonos információval rendelkeznek (DNS) a magjukban, de csak azt fejezik ki, ami a bőr- vagy szívsejtként való működéshez szükséges. Más szóval szoftverre van szükség a hardverhez. Számunkra ez a szoftver az epigenóm. Az epigenóm kémiai vegyületek vagy jelek gyűjteményéből áll, amelyek megmondják a genomnak, mit kell tennie; hogyan készítsünk bőr- és szívsejteket azonos információkból. Az epigenóm a genomtól eltérően rugalmas.

Változhat a fejlődés kulcsfontosságú pontjain, sőt akár élete során is. Ez a rugalmasság teszi az epigenómát érzékenyé a környezeti tényezőkre, és megmagyarázhatja: (1) Miért nem tudja a genomunk önmagában megmagyarázni az olyan betegségek előfordulását, mint az elhízás, (2) az egészségügyi különbségeket ezekben az összetett betegségekben, és (3) a komplexek generációk közötti öröklődését? olyan betegségek, mint a metabolikus szindróma, amelyet olyan állapotok csoportjaként határoznak meg, mint a magas vérnyomás és a magas vércukorszint, amelyek növelik a szívbetegségek és a cukorbetegség kockázatát. Természetesen, minél többet megtudunk, annál több kérdés marad megválaszolatlan. Amint azt korábban említettük, az epigenómák megváltozhatnak az életmód és a környezeti tényezők hatására, amelyek kémiai válaszokat válthatnak ki. Mindazonáltal nem világos, hogy az olyan mechanizmusok, amelyekkel az étrend és a dohányzás kiváltja ezeket a kémiai válaszokat.

De a kutatók elkezdték pótolni a hiányt. Például bizonyos típusú zsírok, például a többszörösen telítetlen zsírsavak (a kukoricaolaj nagy mennyiségben tartalmaz), nagyon reakcióképes molekulákat és oxidatív stresszt hozhatnak létre, ami epigenetikai változásokat okozhat. A dohányfüst vegyi anyagok keverékét tartalmazza, amelyeket egymástól függetlenül vizsgáltak, vegyes eredményekkel az epigenetikai hatásokról. Látható, hogy a pszichológiai stressz, pontosabban a gyermekek bántalmazása az öngyilkosság áldozataiban fokozott metilációt (egyfajta jel a genomban) okoz az anyagcseréért felelős hormonok receptorában (glükokortikoid receptor). 

Nézzétek meg ezt a csodálatos felfedezést…
Tudósok felfedték:
A DNS-nek médiumfunkciói vannak: telepátia, sugárzás és interdimenzionális kapcsolat.
„A DNS-ünk egy biokomputer” – állítják orosz tudósok.
A tudományos kutatás olyan jelenségeket magyaráz meg, mint a tisztánlátás, az intuíció, a spontán gyógyító és öngyógyító hatás és más.
Amikor a tudósok elkezdték feltárni a genetika világát, megértették, hogy DNS-ünknek csupán 10%-a hasznos.
A maradékot (90%) „Hulladék DNS”-nek tekintették, azaz hogy az emberi szervezet számára semmilyen funkciót nem tölt be.
Ez a tény azonban megkérdőjelezhető mert egyes tudósok nem hitték, hogy a fizikai test olyan elemet hozna magával, amelynek ne lenne valamilyen haszna.
Pjotr Garjajev orosz biofizikus és molekuláris biológus és kollégái így kezdték meg a kutatást a „legmodernebb” berendezésekkel,
azzal a céllal, hogy a DNS 90%, amely még nem ismert, megvizsgálják.
A bemutatott eredmények fantasztikusak, és elérik DNS-ünk korábban „ezoterikusnak” tartott aspektusait.
A kutatások arra jutottak:
1. A DNS telepatikus képességgel rendelkezik
A legújabb kutatások alapján a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a DNS-ünk a tér-időn túli információk vevője és adója.
E kutatás szerint a DNS-ünk olyan mintákat hoz létre, amelyek vákuumban működnek, és úgynevezett mágneses „féreglyukakat” hoznak létre!
Ezek mikroszkopikus „féreglyukak”, hasonlóan az Univerzumban érzékelt „féreglyukakhoz”.
A „féreglyukakról” köztudott, hogy olyanok, mint a világegyetem teljesen különböző területei közötti hidak vagy alagutak, amelyeken keresztül az információ téren és időn kívülre kerül.
Ez azt jelenti, hogy a DNS vonzza az információt,
és továbbítja azt a sejteknek és a tudatnak, egy olyan funkciót, amelyet a tudósok a fizikai test internetének tekintenek,
de sokkal fejlettebbnek, mint a számítógépek internetét.
Ez a felfedezés ahhoz a meggyőződéshez vezet, hogy a DNS rendelkezik valamivel, amit tér- és dimenzióközi telepátiának nevezhetünk. Más szóval, a DNS nyitott a kommunikációra, és fogékony rá.
A DNS-en keresztül történő információfogadással és -átvitellel kapcsolatos kutatások olyan jelenségeket magyaráznak, mint a tisztánlátás, az intuíció, a spontán gyógyulás és az öngyógyítás és mások.
2. DNS átprogramozás az elmén és a szavakon keresztül.
Garjajev csoportja azt is felfedezte, hogy a DNS-nek saját nyelve van, amely egyfajta nyelvtani szintaxist tartalmaz, hasonlóan az emberi nyelv nyelvtanához, amiből arra a következtetésre jutottak, hogy a DNS befolyásolható az elme és a hang által kibocsátott szavakkal, ami megerősíti az affirmációs technikák, a hipnózis (vagy önhipnózis) és a pozitív vizualizáció hatékonyságát.
Ez egy lenyűgöző felfedezés volt, mert azt mondja, hogy ha a verbális nyelvünk frekvenciáját és a gondolataink által generált képeket módosítjuk, a DNS átprogramozza magát, elfogadva egy új rendet és egy új szabályt, a továbbított gondolatból.
Ebben az esetben a DNS fogadja a gondolat szavaiból és képeiből származó információkat, és továbbítja azokat a test összes sejtjének és molekulájának, amelyek a DNS által kibocsátott új minta szerint kezdenek parancsolgatni.
Az orosz tudósok képesek átprogramozni a DNS-t az élő szervezetekben, a megfelelő DNS-rezonancia frekvenciákat használva, és nagyon pozitív eredményeket érnek el, különösen a sérült DNS regenerálásában.
Ehhez az emberi nyelvhez hasonlóan kódolt lézerfényt használnak az egészséges információk DNS-hez történő továbbítására,
és ezt a technikát már alkalmazzák néhány európai egyetemi kórházban, sikerrel a bőrrák különböző típusainál.
A rák kigyógyult, és nem maradtak hegek.
3. A DNS reagál a lézerfény interferenciájára
Dr. Vlagyimir Poponyin orosz kutató ezt a kutatási irányvonalat folytatva DNS-t helyezett egy csőbe, és lézerfénysugarakat küldött át rajta.
Amikor a DNS-t kivették a csőből, a lézerfény tovább spirálozott a DNS-ben, kis csakrákat és egy új mágneses mezőt képezve körülötte, nagyobbat és fényesebbet, mint korábban.
Kimutatták, hogy a DNS kristályként viselkedik, amikor megtörik a fény, amiből arra következtettek, hogy a DNS kisugározza a fényt, amit kap.
Ez a felfedezés a tudósokat az embereket körülvevő elektromágneses mezők jobb megértéséhez vezette,
és azt is megértették, hogy a gyógyítók és az érzékeny emberek által kibocsátott sugárzások ugyanazt a mintát követik…
Befogadják és kisugározzák, növelik és megtöltik a körülöttük lévő elektromágneses mezőt Fénnyel.
Vedd át a Lényed irányítását.
A kutatás még kezdeti stádiumban van,
és a tudósok úgy vélik, hogy még sok érdekes dolgot fognak felfedezni!
Egyelőre a következtetések arra ösztönöznek,
hogy folytassuk a pozitív megerősítések technikáját, vigyázzunk a gondolatainkra és az általuk generált képekre, hogy a közvetítések megfeleljenek az egészségnek, a jólétnek és a harmóniának, amelyeket nem csak a DNS-nek, hanem az egész testnek is küldünk.
Biztos vagyok benne, hogy a DNS-ünk hálás a neki átadott pozitív információkért!
Mi lenne, ha javítanál a verbális és mentális közvetítéseden?!
Kommunikálj pozitívan a testeddel és programozd át a DNS-edet.”
A fenti szövegben szereplő összes információ a
„Vernetzte Intelligenz”
von Grazyna Fosar und Franz Bludorf,
ISBN 3930243237 című könyvben található.
Forrás: Öngyógyítás magazin

Translate »